Utrecht: 030 753 9240 - Delft: 015 262 2533 - Amsterdam: 020 244 0184 info@deadministratie.nl     

Iedere ondernemer krijgt regelmatig te maken met allerlei onzekerheden, één daarvan is de keuze voor de rechtsvorm waarin je wilt werken. In deze blog de keuze tussen eenmanszaak of BV.

Helaas is ook hier niet zomaar een éénduidige oplossing voor, een paar hoofdzaken kunnen we echter wel aangeven:

  • Te betalen bedrag aan belastingen, zeker voor startende ondernemers een zwaar punt
  • Risico en/of aansprakelijkheid, dit is de meest voorkomende reden om een B.V. te starten
  • Kosten
  • Financierbaarheid
  • Uitstraling

Over het te betalen bedrag aan belastingen kunnen we eenvoudig stellen dat als de belastbare winst onder de € 100.000 blijft, de eenmanszaak de voorkeur krijgt op dit punt. We denken nu wel in afgeronde bedragen, ergens hier ligt de omslag. De reden voor dit hoge omslagpunt is vooral dat er voor zelfstandigen hele mooie fiscale mogelijkheden zijn om de belastingen wat te drukken, zie hiervoor onze blogs over de startersaftrek en zelfstandigenaftrek.

Wat betreft risico en aansprakelijkheid is het ook vrij duidelijk. In een eenmanszaak ben je te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles wat er maar kan gebeuren. Dit is dan ook één van de redenen dat er verzekeringsmaatschappijen in ons leven zijn. Met een B.V. ligt dat behoorlijk anders, een B.V. is een eigen rechtspersoon en, normaal gesproken, niet de bestuurder of de werknemer. Dit houdt in dat bij een groot (financieel) ongeval de B.V. aansprakelijk gesteld wordt en deze dan ook de consequenties moet dragen. Kan de B.V. dit niet dan zal een faillissement volgen, de eigenaar of DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) blijft hiervan gevrijwaard. Je mag als DGA wel stommiteiten begaan zolang je maar niet de wet overtreedt, doe je dit wel dan kan je alsnog aansprakelijk gesteld worden en heeft de rechtsbescherming van de B.V. niet geholpen.

Een extra aandachtspunt is hier het krijgen van personeel. Bij de huidige wetgeving en helaas opkomende claimcultuur is het niet alleen maar voordelig om medewerkers te hebben.

Ook op het gebied van de kosten is het vrij duidelijk: een B.V. geeft altijd wat extra kosten. Het oprichten geeft kosten omdat een notaris ingeschakeld moet worden en ook de boekhoudkundige / fiscale afwikkeling zal wat duurder zijn. In de algemeenheid zullen deze extra kosten niet de reden zijn om wel of niet voor een B.V. te kiezen.

Op het gebied van de financierbaarheid zijn er ook duidelijke verschillen.

Met een eenmanszaak zal je alles zelf moeten financieren, een bancaire lening is (soms) te verkrijgen, je bent er zelf wel weer geheel aansprakelijk voor.

In een B.V. kan dit totaal anders liggen, je hebt hier de mogelijkheid om een investeerder een (klein) deel van de aandelen te laten kopen waardoor deze ineens veel meer zeggenschap over zijn investering krijgt. Het grootste voordeel is dan echter dat de investeerder niet persoonlijk aansprakelijk wordt voor de risico’s van de onderneming.

Een ander groot voordeel op dit terrein is dat in een eenmanszaak alle winst belast wordt, dit tot 52% aan toe. Bij een B.V. betaal je over de eerste € 200.000 20% en over het resterende deel 25% belasting. De rest van de winst kan je dan gebruiken voor investeringen in je onderneming. Wil je ooit deze winsten uit de B.V. halen dan moet je er 25% dividendbelasting over betalen.

Voor de uitstraling van je onderneming kan het in sommige branches of bij sommige mensen een wat professionelere uitstraling geven. Je kunt jezelf presenteren als directeur in plaats van als zelfstandige. Dit is echter niet meer dan een ‘uiterlijke schijn’ en zegt verder weinig tot niets over de inhoud van de werkzaamheden.

Eenmanszaken kunnen grofweg op een drietal manieren omgezet worden naar een B.V.:

  1. Inbreng van alle activa en passiva. Dit is de eenvoudigste manier, alle bezittingen en schulden van de eenmanszaak worden verkocht aan de nieuw opgerichte B.V. Over de opbrengsten hiervan (ook eventuele stille reserves) moet inkomstenbelasting betaald worden, je hebt dan wel recht op de stakingsvrijstelling. De benodigde stukken (verkoopovereenkomst) hiervoor kun je zelf opstellen.
  2. De ‘ruisende’ inbreng, de techniek hiervan is ongeveer gelijk aan het bovenstaande. De boekhouder moet dan een inbrengverklaring opstellen en de notaris maakt een ‘inbrengverklaring’. Een mogelijk voordeel van deze twee inbrengmanieren is dat je kan afschrijven (geeft een verlaging van de belastbare winst in de B.V.) over de ingebrachte zaken. Als je dit voor 31 maart van het jaar doet dan kan je de B.V. laten starten per 1 januari van het jaar. Ook hier moet je ‘gewoon’ inkomstenbelasting betalen over de opbrengst van de eenmanszaak.
  3. De ‘geruisloze’ inbreng, dit is de meest gekozen optie voor diegenen die al wat langer bestaan en/of al een wat grotere waarde opgebouwd hebben in de eenmanszaak. Bij deze inbreng gaat weer alles over naar de B.V. en je hoeft niet inkomstenbelasting te betalen over de waarde hiervan. Omdat je niet ‘afgerekend’ hebt kun je nu niet afschrijven over de waarde van de ingebrachte zaken. Doe je het op deze manier dan kun je dit tot 1 oktober nog regelen met terugwerkende kracht tot 1 januari van dat jaar.

Overige verschillen zijn onder andere nog:

  • Als DGA moet je jezelf wettelijk een minimumsalaris toekennen van € 45.000 per jaar. Hier betaalt de B.V. dan loonbelasting over en hoef je zelf geen inkomstenbelasting meer over te betalen.
  • Een B.V. moet ieder jaar een (eenvoudige) jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Iedere ondernemer kan zelf bepalen welke zaken het zwaarst wegen en op basis van bovenstaande punten een keuze maken. Spreek er eens over met je adviseur of kom eens bij ons langs.

 

Lees hier onze andere artikelen: Blog De Administratie

Of ga direct naar onze homepagina: De Administratie