​CUSTOMER CASE
  ​AROSHA BROUWER - QUAN

  English below ↓

  De Administratie heeft ons helpen groeien.

  De Administratie heeft ons helpen groeien.

  Over Quan

  Quan is een snelgroeiende start-up. Het is zelfs een van de meest veelbelovende door vrouwen geleide start-ups in Nederland. Het team bestaat momenteel uit zeventien mensen (deels een flexibele schil) en ze zijn onlangs de Amerikaanse markt opgegaan. De organisatie biedt software aan bedrijven en teams om na te gaan hoe ze de prestaties en betrokkenheid op het werk kunnen verbeteren. Quan's self-assessment helpt individuen te begrijpen hoe ze werken en welke onderliggende problemen mogelijk een negatieve invloed hebben op hun welzijn. Met al deze kennis biedt de applicatie oplossingen waar zowel het individu als het team baat bij hebben. Als bedrijf beschik je met Quan over gegevens en inzichten waarmee je je op de meest effectieve manier kunt richten op de gebieden die de meeste ondersteuning nodig hebben. Het uiteindelijke doel is betere prestaties en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

  De uitdaging

  Mede-oprichter en CEO, Arosha Brouwer, komt oorspronkelijk uit Australië en begon eerst een eenmanszaak als consultant. Terwijl ze met haar klanten werkte aan ontwikkelingsprojecten voor organisaties, zag Arosha een gat in de markt. Daarom besloot ze haar bedrijf een andere wending te geven en richtte ze Quan op. "Gedegen kennis van alle financiële rechten en wetten zijn noodzakelijk bij het opstarten van een succesvolle onderneming met ambities voor veel groei," vertelt Arosha, "Het was daarom noodzakelijk om direct een specialist in huis te halen die ons daarbij kon helpen." 


  De oplossing

  Via via kwam Arosha in contact met De Administratie en heeft onze fiscalist Elisabeth Joseph haar vanaf het begin bijgestaan: “Elisabeth heeft echt het verschil voor ons gemaakt. Ze denkt altijd met ons mee, heeft alle kennis in huis die we nodig hebben en heeft een ondernemersmentaliteit. De Administratie is flexibel, waardoor we snel hebben kunnen groeien en bewegen.” Financieel pakt De Administratie alle zaken voor Quan in Nederland op en geven ze advies op fiscaal gebied. 

  Voordelen van de samenwerking

  Arosha is erg te spreken over de samenwerking: “De Administratie heeft een erg fijn team. Met specialisten in huis voor salaris, fiscaal en groei, kan iemand me altijd verder helpen. Alleen zou ik het niet zo snel, zo ver kunnen hebben schoppen.” 

  de toekomst

  “We zijn ontzettend hard aan het groeien en zijn onlangs zelfs de Amerikaanse markt opgegaan,” vertelt Arosha, “hiervoor hebben we ook financiële specialisten in Amerika ingeschakeld, maar het team van De Administratie en Elisabeth zullen altijd mijn go to person blijven in Nederland.”

  Benieuwd wat De Administratie voor jou kan betekenen? Neem contact met ons op!

  CONTACT OPNEMEN

  ​CUSTOMER CASE
  ​AROSHA BROUWER - QUAN

  ​Nederlands hierboven ↑

  De Administratie helped us grow.

  De Administratie helped us grow.

  About Quan

  Quan is a fast growing start-up. In fact, it is one of the most promising female-led start-ups in the Netherlands. The team currently consists of seventeen people (partly a flexible group) and Quan has recently entered the American market. The organisation offers software to companies and teams to identify how they can improve performance and engagement at work. Quan’s self-assessment helps individuals understand how they work and what underlying problems might be negatively impacting their well-being. With all this knowledge, the application provides solutions to benefit the individual and the team. As a company you have data and insights that allow you to focus on the areas that need the most support in the most effective way. The ultimate goal is improved performance  and sustainable employability of employees.

  The challenge

  Co-founder and CEO, Arosha Brouwer, originally from Australia, started a sole proprietorship as a consultant. While working with her consulting clients on organizational development projects,  Arosha saw a gap in the market, so she decided to pivot her business, and she founded Quan. "Solid knowledge of all the financial rights and laws are necessary when starting up a successful business with ambitions for a lot of growth,” says Arosha, "It was therefore necessary to immediately bring in a specialist who could help us with that." 


  THE solution

  Arosha came into contact with De Administratie by word of mouth and our tax consultant Elisabeth Joseph supported her from the start: "Elisabeth has really made a difference for us. She always supports us, has all the knowledge we need and she has an entrepreneurial mindset. De Administratie is flexible, which has enabled us to grow and move quickly." Financially, De Administratie takes care of all matters for Quan in the Netherlands and provides advice on tax matters. 

  Advantages of the cooperation

  Arosha is very satisfied with the cooperation: "The Administration has a very nice team. With specialists in house for salary, tax and growth, someone can always help me out. On my own, I would not have made it this far so quickly." 

  The future

  "We are growing incredibly fast and have recently even entered the American market," says Arosha, "for this we have also engaged financial specialists in America, but the team of De Administratie and Elisabeth will always be my go to person in the Netherlands.

  Curious about what De Administratie can do for you? Get in touch with us!

  GET IN TOUCH