Blog 

  Blog

  Actuele berichten, handige tips en meer info over ons bedrijf.

  25-01-2022

  Hoe verbeter je de duurzame inzetbaarheid van medewerkers?

  Duurzame inzetbaarheid van je medewerkers is een belangrijk thema in de HR-agenda. Het kan omschreven worden als het vermogen van medewerkers om nu én in de toekomst toegevoegde waarde te leveren. Duurzame inzetbaarheid is zowel voor de medewerker als voor de werkgever een relevant thema. Maar wat is het precies? En waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk? En, het allerbelangrijkste, hoe verbeter je die inzetbaarheid dan?
  Duurzame inzetbaarheid medewerkers

  Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk? 

  Met duurzame inzetbaarheid wordt gedoeld op de verbetering en het op peil houden van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van jouw medewerkers. Nu én met name met het oog op de toekomst. Het is van belang om rekening te houden met de omstandigheden en persoonlijke voorkeuren van jouw medewerkers. Het voornaamste doel van duurzame inzetbaarheid is om productief, gezond en langer met plezier werkzaamheden te verrichten. 

  Uit onderzoek blijkt dat een goede samenwerking tussen medewerker en werkgever nodig is om een duurzame inzetbaarheid te ontwikkelen. Het is altijd tweeledig: een medewerker die de werkzaamheden op langere termijn productief en met plezier volhoudt én een beter presterende onderneming.

  De duurzame inzetbaarheid van medewerkers verbeteren

  Duurzame inzetbaarheid kent veel verschillende definities. Dit toont aan dat het niet in beton gegoten staat wat er precies mee wordt bedoeld en hoe je hier als werkgever het beste mee om kunt gaan. Veel woorden, weinig concrete maatregelen; dat is heel herkenbaar in veel organisaties, maar iets wat je wilt voorkomen. Hoe ga je hier als werkgever goed mee om en welke invulling geef jij aan duurzame inzetbaarheid? We geven je een aantal tips om ermee aan de slag te kunnen:

  1. Meten is weten

  Verander het softe en vrijblijvende imago van duurzame inzetbaarheid door het meetbaar te maken. Op deze manier wordt het onderwerp urgenter en concreter en kun je je doelstellingen slim formuleren. Je maakt duurzame inzetbaarheid meetbaar door bijvoorbeeld inzicht te krijgen in het werkvermogen. Er zijn online verschillende vragenlijsten beschikbaar om dit op individueel niveau, team- en organisatieniveau te meten. Het doel is natuurlijk om het werkvermogen te verhogen, daarmee verbeter je tegelijkertijd drie andere belangrijke doelen: verlagen verzuim, verhogen werkgeluk en verhogen productiviteit. 

  2. Ondersteun je medewerkers

  Het is erg belangrijk om je medewerkers de ruimte te geven om hun eigen keuzes te maken. Dit kan mogelijk worden gemaakt door ze een eigen budget te geven voor cursussen en zo te investeren in hun ontwikkeling. Investeer niet alleen met geld, maar ook met begeleiding, vertrouwen en tijd. Probeer ook andere loopbaanroutes te bespreken en faciliteren, om er zo voor te zorgen dat de medewerker zich fijn en gelukkig voelt in zijn of haar functie.

  3. Ga in gesprek!

  Tot slot is daar het goede gesprek. Een goed gesprek zorgt voor aandacht en waardering, wederzijds begrip, verbinding, feedback, richting, groei en vertrouwen om nieuwe competenties eigen te maken. Je moet in dit gesprek de medewerker ruimte geven om zijn of haar gevoel te delen. Het kan slim zijn om dialooginstrumenten te gebruiken, zoals de balanskaart

  De voordelen van duurzame inzetbaarheid voor de onderneming

  De kans bestaat dat medewerkers op den duur naar een ander bedrijf gaan. Toch is het verstandig om actief aan de slag te gaan met de duurzame inzetbaarheid. Dit levert je namelijk een aantal evidente zaken op: 

  • Verhoogd rendement door minder job hopping
  • Verhoogd rendement uit arbeid door verhoogde motivatie en betrokkenheid
  • Verhoogde werknemerstevredenheid met als gevolg lagere verzuimcijfers
  • Verhoogd rendement uit werving- en selectieactiviteiten
  • Verhoogde capaciteit om marktkansen te benutten
  • Verhoogde winst door kwaliteitsstijging
  • Meer bedrijfscontinuïteit 
  • Concurrentie- en imagovoordeel 

  De voordelen van duurzame inzetbaarheid voor medewerkers

  Ook voor de medewerkers zijn er voordelen:
  • De werkzaamheden blijven afwisselend en uitdagend
  • Ondanks de (mogelijk oudere) leeftijd krijgt de medewerker kansen om trainingen en opleidingen te volgen om zo te blijven ontwikkelen 
  • Meer plezier en kwaliteit op de werkvloer
  • Verbeterde stressbestendigheid 
  • Minder verzuim en ongevallen 
  • Een beter gevoel van welbevinden en betrokkenheid
  Werken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers zorgt er dus voor dat jouw onderneming aangesloten blijft bij de nieuwste ontwikkelingen en dat jouw medewerkers meer plezier ervaren in hun werkzaamheden, minder vaak ziek zijn en productiever zijn. De duurzame inzetbaarheid hangt natuurlijk ook af van de vitaliteit van je medewerkers. Lees hier hoe je die vitaliteit kunt verbeteren.